PROCESS

Mēs nodrošinām atbalstu visos projekta īstenošanas posmos.

PIRMĀ TIKŠANĀS

Mēs uzklausīsim Tavas vēlmes un vajadzības, pastāstīsim par dažādajiem risinājumiem un noformulēsim darba uzdevumu.

PIEDĀVĀJUMS

Balstoties uz tikšanās laikā runāto, mēs sagatavosim darba gaitas un izmaksu pārskatu.

APSPRIEŠANA

Mēs tiksimies atkārtoti, lai jau detalizētāk apspriestu piedāvājumu, veiktu tajā korekcijas un uzlabojumus, ja tādi būs nepieciešami.

LĪGUMS

Kad būsim vienojušies par piedāvājumu, tiks sagatavots mūsu sadarbības līgums.

PROJEKTS

Pēc līguma parakstīšanas, tiks izstrādāts Tavas mājas projekts. Tas var aizņemt 1-3 mēnešus.

RAŽOŠANA

Pēc tam, kad projekts būs izstrādāts un guvis visu atbildīgo iestāžu saskaņojumus, mēs sāksim mājas ražošanu. Tas parasti aizņem ne vairāk kā mēnesi.

SAGATAVOŠANAS
DARBI OBJEKTĀ

Nākamais posms ir būvlaukuma sagatavošana un mājas pamatu izbūve.

MONTĀŽA

Kad ēkas ražošana būs noslēgusies un būvlaukums būs sagatavots, mēs sāksim mājas montāžas darbus. Māja savas formas iegūst pāris dienās. No ārpuses tā var būt gatava aptuveni 3 nedēļu laikā, taču šis termiņš no projekta uz projektu var atšķirties.

KVALITĀTES
PĀRBAUDE

Lai pārliecinātos, ka visi mājas energoefektivitātes aprēķina rādītāji ir sasniegti un izpildās, pēc mājas montāžas un noblīvēšanas mēs veiksim ēkas blīvuma jeb Blower-Door testu.

APDARE

Kad būsim pārliecinājušies, ka māja izpilda visus izvirzītos energoefektivitātes kritērijus, tiks sākti ēkas apdares darbi.

NODOŠANA
EKSPLUATĀCIJĀ

Kad visi darbi būs paveikti, māju varēs nodot ekspluatācijā un Tavs sapnis par savu, videi un veselībai draudzīgo māju, būs piepildījies.